Iemand in mijn onmiddellijke omgeving is overleden. Wat gebeurt er met zijn dienstencheques?

In overeenstemming met het Vlaamse Gewest, wordt het dossier van een overleden gebruiker 180 dagen lang bevroren. We leggen even uit wat u kan doen.

U bent erfgenaam van een overleden gebruiker ?

Pluxee wordt via het Rijksregister en de Vlaamse Overheid ingelicht over het overlijden, waarna wij onmiddellijk een brief verzenden naar het adres van de laatst gekende woning van de persoon. In deze brief kan u als erfgenaam alle nuttige informatie vinden omtrent het verder beheer van eventuele nog resterende dienstencheques.

In overeenstemming met de afspraken gemaakt met de Vlaamse Overheid wordt het gebruikersaccount van een overleden gebruiker gedeactiveerd voor een periode van 180 dagen lang bevroren dagen.

Concreet betekent dit het volgende:

 • Er kunnen geen nieuwe dienstencheques meer besteld worden via dit account;
 • Er kunnen prestaties bevestigd worden die nog niet werden bevestigd door de overleden persoon (voor elektronische gebruikers);
 • Als er nog onbetaalde prestaties zijn, kunnen nog gedurende 180 dagen lang bevroren dagen de resterende nog geldige dienstencheques gebruikt worden;
 • Als er onvoldoende dienstencheques zijn om uitgevoerde prestaties te betalen, neem dan contact op met de erkende onderneming om de prestatie te betalen zonder gebruik te maken van dienstencheques;
 • Gedurende 180 dagen lang bevroren dagen kunt u als erfgenaam de terugbetaling van de resterende nog geldige dienstencheques aanvragen.
  Na 180 dagen lang bevroren dagen wordt het account definitief afgesloten.

Om een aanvraag te doen tot terugbetaling of om prestaties te bevestigen, hebben we een aantal documenten nodig, afhankelijk van de situatie (In de onderstaande tabel vindt u een samenvatting).

Wij raden u aan om beroep te doen op een notaris/advocaat te gaan voor een zo efficiënt mogelijke afhandeling van het terugbetalingsproces.

In elk geval vragen wij u een aanvraagformulier tot terugbetaling in te vullen en ons een akte of attest van erfopvolging te bezorgen.

 • Terugbetaling op aanvraag van een notaris/advocaat (aanbevolen) :
  U kunt er hierbij voor opteren om de terugbetaling van de nog resterende de cheques te laten gebeuren op rekening van laatste storting of, indien de rekening gesloten is, de rekening van de notaris. Op deze manier kan het bedrag gemakkelijker worden herverdeeld als er sprake is van meerdere erfgenamen betrokken.

 • Terugbetaling via aanvraag zonder notaris/advocaat :
  • Indien u enige erfgenaam bent, kan u mits het overmaken van onderstaande documenten de betaling tevens aanvragen op het bankrekeningnummer zoals vermeld op uw bankkaart.
  • Indien er sprake is van meerdere erfgenamenkan u ervoor opteren om de terugbetaling te laten gebeuren op het laatst gekende bankrekeningnummer van de overleden gebruiker indien deze rekening nog niet gesloten is of ons het bankrekeningnummer van een gezamenlijke bankrekening (op naam van de verschillende erfgenamen) bezorgen gepaard met een officieel document van de bank. Op die manier kunnen we garanderen dat de betaling toekomt aan de rechtmatige erfgenaam of erfgenamen. Indien u niet wenst gebruik te maken van een gezamenlijke rekening kan u beroep doen op een notaris.

Download hier de formulieren :

Deze documenten stuurt u via het online contactformulier of naar:
Pluxee Dienstencheques
Terugbetalingen PB 76 
1180 Ukkel

 
Noodzakelijke documenten
Aanvraag van notaris of advocaat Aanvraag zonder notaris of advocaat
1 erfgenaam Meerdere erfgenamen
1. Aanvraagformulier tot terugbetaling (+ rechter strookjes indien papieren cheques). 1. Aanvraagformulier tot terugbetaling (+ rechter strookjes indien papieren cheques).

1. Aanvraagformulier tot terugbetaling (+ rechter strookjes indien papieren cheques).

2. Akte van erfopvolging. 2. Attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid. 2. Attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een kantoor Rechtszekerheid.
3. Indien u opteert voor een terugbetaling op een andere bankrekening dan de bankrekening van de overleden gebruiker: een kopie van bankkaart (waarbij de naam op de bankkaart dezelfde is als de naam op het attest van erfopvolging). 3. Indien een terugbetaling moet uitgevoerd worden op een gezamenlijke rekening: een officieel document van de bank dat aantoont dat de bankrekening tot alle erfgenamen behoort (zoals op het attest van erfopvolging).
=>Terugbetaling op rekening van laatste storting of, indien de rekening gesloten is, de rekening van de notaris. => Terugbetaling op rekeningnummer van de overleden gebruiker.
OF
=> Terugbetaling op rekeningnummer vermeld op de bankkaart.
=> Terugbetaling op rekeningnummer van de overleden gebruiker vermeld op document van de bank.
OF
=> Terugbetaling op rekeningnummer vermeld op document van de bank

Vindt u niet wat u zoekt? Contacteer ons

Telefoon
Bel 02/401.31.30
Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 20u
E-mail
Stuur ons een e-mail
Hebt u een vraag of klacht?
Hoe kan ik u helpen?