Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt?

Om van het dienstenchequesysteem te kunnen genieten, dienen wij over sommige van uw persoonsgegevens te beschikken. Een aantal van deze gegevens werden door u gecommuniceerd aan Pluxee, andere gegevens worden ons door de bevoegde gewestelijke instantie bezorgd. Ontdek hieronder om welke gegevens het gaat. 

Welke gegevens kunnen door Pluxee verwerkt worden ?

 • Identiteit (naam en voornaam, geslacht);

 • Rijksregisternummer;

 • Geboortedatum;

 • Adres van uw hoofdverblijfplaats;

 • Postcode;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Gezinstoestand;

 • Samenstelling van het gezin;

 • Bankrekeningnummer;

 • IP-adres;

Om te weten te komen voor welke doeleinden Pluxee uw persoonsgegevens gebruikt, kunt u dit artikel raaplegen.

Hoe kan ik u helpen?