Slachtoffer van discriminatie?

Als u slachtoffer of getuige bent van discriminerende handelingen, meld dit dan zo snel mogelijk aan het bedrijf waarvoor u werkt. Gespecialiseerde diensten zijn ook aanwezig om u te informeren, uw klacht te verzamelen, de situatie te onderzoeken, u te begeleiden, bemiddeling te organiseren, de mogelijke rechtsmiddelen
op basis van de wetten te beschrijven.

Discriminatie op de werkvloer is een realiteit in onze samenleving. Helaas is de dienstenchequesector geen uitzondering. Er kunnen verschillende vormen van discriminatie voorkomen: discriminatie door de klant, door de huishoudster en door hetbedrijf. Ondanks de strijd tegen discriminatie en ongelijke behandeling in arbeidsverhoudingen blijven veel mensen in de sector bijzonder kwetsbaar. Een maatschappelijke verantwoordelijkheid is vanzelfsprekend gericht op alle bedrijven, en misschien nog meer in het bijzonder op dienstenchequebedrijven omwille van hun missie en maatschappelijke doelstellingen,namelijk:

• de sociale integratie-economie aan te moedigen door een achtergesteld publiek en/of zonder beroepsstatus aan het werk te zetten;
• diensten verlenen aan individuen door in te spelen op de nieuwe menselijke behoeften van de samenleving;
• bestrijding van zwartwerk door het aanbieden van echte arbeidsovereenkomsten.

Een goed begrip van de antidiscriminatiebeginselen is dan ook essentieel voor de activiteit van dienstencheques.

Wat zegt de wet?

Discriminatie is bij wet verboden en strafbaar. In ons land verbiedt een wet discriminatie(de antiracismewet) op basis van verschillende criteria.

De criteria voor discriminatie, gewoonlijk"beschermde criteria" genoemd,zijn:

• Nationaliteit, vermeend ras, huidskleur,afkomst, nationale of etnische afkomst;
• Geslacht en gerelateerde criteria zoals zwangerschap, bevalling, moederschap en borstvoeding, of genderidentiteit en -expressie en geslachtsverandering;
• Leeftijd,seksuelegeaardheid, religieuze of filosofische overtuiging,handicap;
• Burgerlijkestaat, geboorte, vermogen, politiekeovertuiging, vakbondsovertuiging, taal, vroegere,huidige of toekomstigegezondheidstoestand, fysieke of genetische kenmerken,sociale afkomst entoestand en samenstelling van het huishouden.

Er zijn in België:

• de wet inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
• de Antidiscriminatiewet;
• de wet van het cultuurpact.


Discriminatie kan in verschillende aspecten voorkomen: het kan direct zijn (een persoon of groep mensen wordt direct geviseerd op basis van een beschermd criterium) of indirect (een bepaling, maatregel of criterium lijkt neutraal maar leidt indirect tot een nadeel voor personen die een beschermd criterium presenteren). Evenzo worden andere houdingen als discriminerend beschouwd,zoals bevelen om te discrimineren (d.w.z. iemand vragen om te discrimineren), haatzaaiende uitlatingen, intimidatie, seksuele intimidatie of weigering om redelijke aanpassingen te bieden aan een persoon met een handicap.

Discriminatie kan in België bestraft worden met enkele jaren gevangenisstraf en/of enkele honderden of zelfs duizenden euro's, afhankelijk van het geval.

Wat te doen als u slachtoffer/getuige bent van discriminatie?


Het slachtoffer van discriminatie en getuigen worden beschermd tegen represailles zodra de klacht is ingediend,er kunnen geen nadelige maatregelen tegen hen worden genomen (waaronder ontslag). In België hoeft het slachtoffer van discriminatie niet te bewijzen dat hij gediscrimineerd is, het is aan de dader om te bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft. Dit wordt een omkering van de bewijslast genoemd en dient dus om slachtoffers verder te beschermen.


Als je denkt dat je gediscrimineerd wordt, kan je contact opnemen met Unia. Het is de openbare instelling voor de strijd tegen discriminatie en voor gelijke kansen in België. Dit omvat het verzamelen van meldingen van discriminatie (met uitzondering van die met betrekking tot het geslacht en de taal van een persoon) en het verlenen van gratis juridische bijstand aan slachtoffers.

Als u wordt gediscrimineerd vanwege uw geslacht, moetcontact worden opgenomen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Als u slachtoffer of getuige bent van discriminerende handelingen, meld dit dan zo snel mogelijk aan het bedrijf waarvoor u werkt. Onthoud zoveel mogelijk elementen, namen van getuigen, foto's, etc. Gespecialiseerde diensten zijn ook aanwezig om u te informeren, uw klacht te verzamelen, de situatie te onderzoeken, u te begeleiden, bemiddeling te organiseren, de mogelijke rechtsmiddelen op basis van de wetten te beschrijven.

 

Nuttigeadressen:


Iedereen in België die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie, kan contact opnemen met:

Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum
Koningsstraat 138,
1000 Brussel (Naast de hoofdzetel in Brussel heeft Unia lokale contactpunten in heel België.)

Tel: 0800 12 800(maandag, woensdag en vrijdag van 9u30 tot 13u)
Fax: 02 212 30 30
http://unia.be/fr 
info@unia.be 

Openingsuren
Maandag tot Vrijdag: 9:00 - 12:30 en 13:30 - 17:00
U kunt het centrum ook bezoeken, zonder afspraak, op donderdag van 9:30 tot 12:30 uur

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Ernest Blerotstraat 1,
1070 Anderlecht

Tel: 0800 12 800
Fax: 02 233 40 32
gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be 
http://igvm.belgium.be 

Vakgroep Werk en Sociale Economische
Afdeling Vlaamse Sociale Inspectie
Ellipsgebouw

Tel: 02 553 08 88
Fax: 02 553 42 71
vlaamse.sociale.inspectie@vlaanderen.be 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
Ernest Blerotstraat 1,
1070 Anderlecht

Tel: 02 235 55 55
Fax: 02 233 48 29
info.tsw@werk.belgie.be 
http://www.werk.belgie.be 

 

Hoe kan ik u helpen?