13 december 2023

RSS

Tijdelijke verhoging van de terugbetalingswaarde voor erkende ondernemingen

De Vlaamse regering heeft op de ministerraad van 1 december 2023 beslist om de dienstenchequesector een bijkomende financiële injectie te geven.

Wat betekent dit concreet?

 

De overheidstegemoetkoming van een dienstencheque wordt tijdelijk verhoogd met 3,20 euro. U zal deze bijkomende subsidie krijgen per ingediende dienstencheque voor dienstenchequeprestaties die geleverd werden in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 november 2023.

Let wel: minstens 20% en maximaal 25% van deze bijkomende subsidie moet gebruikt worden om de koopkracht van de dienstenchequewerknemers te versterken. De toekenning van dit voordeel gebeurt uiterlijk op 31 december 2023.

Wat wordt verstaan onder koopkracht?

 

Het voordeel dat wordt toegekend moet “in geld uitdrukbaar zijn dat de dienstenchequewerknemer kan besteden aan producten en/of diensten”.  Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een koopkrachtpremie of een ecocheque. 

Hoe moet dit voordeel worden toegekend?

 

De onderneming beslist zelf onder welke vorm en modaliteiten het bedrag aan de dienstenchequewerknemers besteed wordt.

Het percentage (min. 20% tot max. 25%) dat moet besteed worden aan de koopkracht van de werknemer is netto of bruto, dus inclusief eventuele bijdrages en andere kosten (bijvoorbeeld RSZ-bijdrages, handlingkosten bij de uitgifte van cheques, …)  die moeten betaald worden.

Modaliteiten voor de uitbetaling

 

De verhoogde tegemoetkoming wordt slechts toegekend voor dienstencheques die uiterlijk op 31 maart 2024 aan Pluxee (Sodexo) worden aangeboden voor terugbetaling. Dien deze cheques dus tijdig in om de verhoogde inruilwaarde te ontvangen.

Voor de papieren dienstencheques die in aanmerking komen voor de verhoogde inruilwaarde en waarvoor een correctie vereist is, dienen jullie deze correcties aan te brengen voor 15 april 2024 indien jullie wensen dat deze cheques in acht genomen worden.

Pluxee doet momenteel de nodige aanpassingen om de correcte uitbetaling van deze tegemoetkoming mogelijk te maken.

Vind hier het antwoord op uw vraag

Nog andere vragen? Neem contact met ons op via

Telefoon
Bel 02/547.54.93
Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u
E-mail
Stuur ons een e-mail
Hebt u een vraag of klacht?
Hoe kan ik u helpen?