15 maart 2020

RSS

COVID-19 : Maatregelen

De Vlaamse Overheid roept alle erkende ondernemingen dienstencheques op om de maatregelen van de veiligheidsraad van 12 maart zeer strikt op te volgen. Werken kan en mag, maar met in achtname van hygiëne – maatregelen. Dit zowel in het belang van de dienstverlening aan de klanten en die voorkomen dat de werknemer zelf in gezondheidsproblemen zouden komen.

Op de website vlaanderen.be/vlaamse-dienstencheques vindt u een FAQ waarop de meest courante en actuele vragen zijn beantwoord. Check deze website regelmatig de volgende dagen en weken : FAQ

 

Concreet worden deze maatregelen als volgt vertaald naar de dienstenchequesector:

 

 • De gebruikers die geen gebruik willen maken van de huishoudhulp moeten dit niet verantwoorden ten aanzien van de onderneming zolang er maatregelen naar aanleiding van de Covid-19-crisis van kracht zijn.
 • Wanneer de gebruikers prestaties annuleren kunnen de ondernemingen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de RVA. Dit gebeurt steeds voor volledige dagen. U vindt meer info op www.rva.be Volg het nieuws op deze website aangezien er bijkomende maatregelen mogelijk zijn in de komende dagen en weken.
 • Elke werknemer die gezond is wordt geacht zijn prestaties verder uit te voeren.
 • De regelgeving bepaalt specifiek dat dienstenchequeondernemingen zich ertoe verbinden geen prestaties te laten verrichten in een omgeving met onaanvaardbare risico's. In het bijzonder voor werknemers die tot de risicogroep behoren worden daarom de nodige maatregelen hiertoe in acht genomen. Tewerkstelling bij gebruikers die symptomen van Covid-19 vertonen is in dat kader niet mogelijk.

 • Werknemers die symptomen vertonen (verkoudheid, koorts, hoesten,…) of die in contact zijn geweest met een besmette persoon dienen 14 dagen thuis gehouden te worden conform de richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum.

 • Bij het uitvoeren van de prestaties moet men zeer strenge hygiënische maatregelen in acht nemen, gezien het hoge besmettingsgevaar, met hoge risico’s voor bepaalde groepen van personen[1]

  • Was de handen grondig en langdurig voor en na het werk.
  • Draag maximaal handschoenen tijdens het werk
  • Zorg voor een goede verluchting
  • Nies en hoest in een papieren zakdoekje en gooi dit onmiddellijk weg in een afgesloten vuilnisbak
  • Indien de gebruikers thuis zijn tijdens het poetsen moeten zij zich in een aparte kamer bevinden dan waar er gepoetst wordt. Als dit onmogelijk is, volgt men de algemene richtlijn om steeds 1,5m van andere personen te blijven.
 • Geef uw personeel dat reist met het openbaar vervoer de richtlijn om zoveel als mogelijk buiten de spitsuren te reizen. Overweeg een aanpassing van de uren in samenspraak met de klanten.

 • Voor strijkwinkels geldt dat zij in het weekend gesloten moeten zijn voor de klanten.

 • Respecteer in de strijkateliers een afstand van 1,5 m tussen de werknemers ook tijdens eventuele pauzes. Overweeg een spreiding van personeelsleden doorheen de dag. Bedrijfsrestaurants moeten gesloten blijven. Laat werknemers zoveel als mogelijk van thuis uit strijken.

 • Het mindermobielenvervoer moet beperkt worden tot het strikt noodzakelijke vervoer. Probeer zo weinig mogelijk personen gelijktijdig te vervoeren. Een voertuig met meerdere passagiers is immers een omgeving waar besmetting snel gebeurt. Zorg voor een grondige desinfecterende reiniging van het voertuig, zeker op gladde oppervlakten (klinken, deuren, ramen,….)

 

___________________________________________________

[1] De risicogroep bestaat uit

 • personen ouder dan 65 jaar,
 • personen die lijden aan ernstige chronische ziektes (diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen) en
 • personen van wie het immuunsysteem verzwakt is.

Vind hier het antwoord op uw vraag

Nog andere vragen? Neem contact met ons op via

Telefoon
Bel 02/547.54.93
Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u
E-mail
Stuur ons een e-mail
Hebt u een vraag of klacht?
Hoe kan ik u helpen?