13 maart 2020

RSS

COVID-19 : Belangrijke mededeling

De federale overheid heeft in een aantal sectoren, waar veel mensen samenkomen, zoals scholen, cafés, winkels, … de activiteiten geheel of gedeeltelijk laten opschorten.
In alle andere situaties wordt thuiswerken of als dat niet mogelijk is flexibel werken aanbevolen, zodat bv ook het openbaar vervoer op piekuren kan vermeden worden.

Indien thuiswerken niet mogelijk is, zoals bij dienstencheques het geval is, kan er dus nog steeds worden gewerkt mits in acht name van de nodige hygiëne maatregelen.


De belangrijkste maatregelen ter preventie van COVID-19 op de werkvloer blijven:


- Goede hygiëne op de werkvloer door het frequent wassen van de handen, gebruik van papieren zakdoekjes, …
- Thuisblijven bij ziekte en huisarts contacteren via de telefoon.
- Vermijd het werken in een risicovolle omgeving, bv. bij klanten die symptomen van Covid-19 vertonen.

Gelieve deze richtlijnen ook nadrukkelijk mee te geven aan uw huishoudhulpen.

Wat te doen als:

  • Als uw werknemer ziek valt, ontvangt hij een gegarandeerd inkomen of een ziekte-uitkering ;
  • Als u geconfronteerd wordt met annuleringen van prestaties om redenen die te maken hebben met het coronavirus of indien uw werknemer in quarantaine werd geplaatst, dan kan u overmacht inroepen en moet u hiervan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.
    • Als reden van overmacht vermeldt u ‘CORONAVIRUS’.
    • Daarnaast moet u ook per post of per mail, gericht aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau een dossier indienen met een gedetailleerde uitleg waaruit blijkt dat de werkloosheid is veroorzaakt door overmacht, veroorzaakt door het coronavirus.
    • De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is de werknemer vrijgesteld van wachttijd. Hij moet dus niet eerst een aantal arbeidsdagen bewijzen vooraleer hij recht heeft op uitkeringen. De werknemer ontvangt 65% van zijn gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op EUR 2.754,76 per maand).  Er wordt op de uitkering een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%. Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering verhoogd tot 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon.  Dit kan evenwel enkel voor volledige werkdagen. In overleg met de klanten kan men bij het inplannen van prestaties hier rekening mee houden.

Vind hier het antwoord op uw vraag

Nog andere vragen? Neem contact met ons op via

Telefoon
Bel 02/547.54.93
Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u
E-mail
Stuur ons een e-mail
Hebt u een vraag of klacht?
Hoe kan ik u helpen?