16 januari 2024

RSS

Ophalingen van uw papieren dienstencheques: nieuwe algemene voorwaarden vanaf 01/03/2024

De algemene voorwaarden betreffende de ophalingen van uw papieren dienstencheques zullen wijzigen op 01/03/2024. U vindt de nieuwe voorwaarden in bijlage van dit artikel.

Ter herinnering: De beveiligde ophalingsdienst, aangeboden door PLUXEE BELGIUM, is een optionele service, alleen verstrekt op uw voorafgaand verzoek en onder voorbehoud van een maandelijkse facturatie voor elke uitgevoerde ophaling.

De beveiligde ophalingen van papieren dienstencheques worden in rekening gebracht tegen een eenheidsprijs van 18 EUR exclusief BTW en zonder vereiste van een minimaal volume aan op te halen dienstencheques. 

De wijziging van de algemene voorwaarden maakt het mogelijk om een betere service aan te bieden alsook een betere organisatie te implementeren wat de beveiligde ophalingen en terugbetalingen betreft van uw papieren dienstencheques. 

Ontdek hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  • De ophalingen wordenelke werkdag uitgevoerd tussen 08u30 en 17u00. Gelieve dit tijdsslot te respecteren en gelieve eveneens een contactpersoon ter plaatse te hebben voor de overhandiging van de dienstencheques aan de betrokken chauffeur. Eventuele lunchpauzes of tijdelijke sluitingen tijdens het aangegeven tijdsslot worden niet overwogen;
  • Ophalingen moeten (bij voorkeur) zodanig worden ingepland dat u twee opéénvolgende werkdagen beschikbaar bent. indien de transporteur de ophaling niet kan uitvoeren in het initiële tijdsslot, wordt de ophaling automatisch en kosteloos uitgesteld tot de volgende dag;
  • Op elk ophalingsverzoek, uitgevoerd via uw beveiligde zone, moet een contactpersoon en een telefoonnummer vermeld staan. Dit geeft de mogelijkheid aan de transporteur om u te contacteren van zodra hij/zij zal aankomen of om contact op te nemen indien er problemen zijn met uw ophalingsaanvraag;
  • Elk ophalingsverzoek moet klaar en beschikbaar zijn van zodra de transporteur aankomt op locatie voor het ophalen van de papieren dienstencheques. Indien dit niet het geval is, zal de ophaling niet uitgevoerd worden en zal u gefactureerd worden. U bent verantwoordelijk voor het inplannen van een nieuwe ophaling;
  • Elk ophalingsverzoek moet de inhoud van het oorspronkelijke verzoek respecteren. De transporteur kan alleen hetgeen ophalen waarvoor hij/zij de opdracht gekregen heeft. Er wordt geen rekening gehouden met een wijziging van de inhoud van de ophaling op de dag zelf. U zal hiervoor een nieuwe ophaling dienen in te plannen;
  • Elk ophalingsverzoek moet volgens de voorwaarden correct opgesteld zijn. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van PLUXEE BELGIUM. Een ophaling dat niet voldoet aan de betrokken ophalingsvoorwaarden, kan door de door PLUXEE BELGIUM ingehuurde transporteur geweigerd worden.

Het niet respecteren van deze algemene voorwaarden, kan leiden tot het weigeren van de ophaling door de transporteur of kan zorgen voor een vertraging van de verwerking van deze ophaling alsook voor de terugbetaling van uw papieren dienstencheques door PLUXEE BELGIUM.

pdf

Vind hier het antwoord op uw vraag

Nog andere vragen? Neem contact met ons op via

Telefoon
Bel 02/547.54.93
Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u
E-mail
Stuur ons een e-mail
Hebt u een vraag of klacht?
Hoe kan ik u helpen?