09 maart 2021

RSS

Nieuwe functionaliteiten op uw Beveiligde Zone

Er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan uw Beveiligde Zone om uw dagelijkse werk te vergemakkelijken. Ontdek ze hier!

Het dashboard

Het dashboard bevat de belangrijkste informatie met betrekking tot het beheer van uw prestaties, afgiften en ophalingen. Het is toegankelijk via de homepage van uw Beveiligde Zone.

Zie dit artikel voor meer details over de inhoud van het dashboard.

Het tabblad facturatie

Het tabblad facturatie geeft u een volledig overzicht van uw facturen, domiciliëringen en de contactgegevens van de "financiële" contactpersoon.

Voor een beter beheer van uw facturen en wat eraan gekoppeld is, zijn verschillende functionaliteiten beschikbaar:

  • Toegang tot de historiek en details van uw facturen: zie dit artikel voor meer informatie;
  • De contactgegevens van de "financiële" contactpersoon wijzigen: zie dit artikel voor meer informatie;
  • Een domiciliëring aanvragen om het beheer van uw betalingen te vergemakkelijken: zie dit artikel voor meer informatie.

De gelijktijdige validatie

Wanneer een prestatie ingevoerd wordt door uw werknemer of door uzelf, wordt deze dankzij het gelijktijdig validatieproces onmiddellijk beschikbaar gesteld voor validatie door de onderneming EN voor bevestiging door de gebruiker. De gebruiker hoeft dus niet langer te wachten op uw validatie om via e-mail uitgenodigd te worden om de prestatie te bevestigen/te betwisten.

De bevestigingstermijn voor de gebruiker blijft onveranderd maar start op hetzelfde moment als uw validatietermijn, namelijk vanaf de invoer van de prestatie. Dit laat toe om de duur van de automatische termijn te verkorten van maximum 9 werkdagen naar maximum 5 werkdagen.

Als een prestatie eerst wordt bevestigd de gebruiker moet u vervolgens de prestatie valideren opdat beschikbare dienstencheques in de portefeuille van de gebruiker gelinkt kunnen worden aan de prestatie.

Als een prestatie door de gebruiker betwist wordt, verandert er niets t.o.v. het huidige proces. In dat geval dient u de prestatie opnieuw te valideren of wijzigen. Hierna wordt de prestatie opnieuw aan de gebruiker voorgelegd ter bevestiging.

De gelijktijdige validatie stelt u en de gebruiker dus in staat om tegelijkertijd actie te ondernemen zodra een prestatie ingegeven wordt. Dit betekent een tijdswinst voor de betaling en uitbetaling van elektronische prestaties.

Voor meer informatie over de gelijktijdige validatie, zie dit artikel.

Betaling van een elektronische prestatie in meerdere keren

De bedoeling van deze functionaliteit is om de toekenning van dienstencheques aan een prestatie mogelijk te maken, zelfs als de gebruiker niet genoeg dienstencheques in zijn portefeuille heeft om de prestatie in één keer volledig te betalen.

Laten we een concreet voorbeeld nemen:

Er moet een prestatie van 5 uren betaald worden en de gebruiker heeft maar 2 dienstencheques in zijn portefeuille. Deze twee cheques worden toegekend aan deze prestatie die dan de nieuwe status “Gedeeltelijk toegekend” krijgt. Deze nieuwe status is zichtbaar voor de gebruiker en de onderneming, zodat ze beiden het aantal toegekende cheques kunnen zien en ook het aantal resterende cheques om de prestatie te vervolledigen.

De erkende onderneming kan de terugbetaling vragen voor deze 2 dienstencheques, zelfs als de prestatie niet volledig werd betaald. In de Beveiligde Zone zal een volledige opvolging mogelijk zijn om te weten waarvoor nog terugbetaling moet gevraagd worden.

Wanneer de gebruiker een nieuwe bestelling plaatst en als er een gedeeltelijk toegekende prestatie is, dan worden dienstencheques van deze bestelling eerst toegekend aan deze prestatie. De onderneming kan zien dat dienstencheques zijn toegekend en een terugbetaling aanvragen.

Deze nieuwe functionaliteit brengen nieuwe statussen met zich mee bij het exporteren van prestaties. Om je hierop voor te bereiden, vindt u hierde verschillende wijzigingen aan de exportbestanden.

Statuscode
(in de export van de prestaties)
Benaming van de nieuwe status Achtergrond

 

16

 

Gedeeltelijk toegekend
(1ste gedeeltelijke toekenning)

De gebruiker had voldoende dienstencheques in zijn elektronische portefeuille om gedeeltelijk dienstencheques aan de prestatie toe te kennen
(bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van 2 van de 4 vereiste cheques).

 

17

 

Gedeeltelijk terugbetaald

De erkende onderneming heeft de terugbetaling gevraagd van de gedeeltelijk toegewezen dienstencheques
(bijvoorbeeld: vraag voor terugbetaling van 2 van de 4 vereiste cheques).

 

18

 

Gedeeltelijk toegekend
(2de gedeeltelijke toekenning)

De gebruiker heeft bijkomende dienstencheques toegekend aan de prestatie, maar deze is daarmee nog niet volledig betaald
(bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van een 3de cheque van de 4 vereiste cheques).

 

19

 

Gedeeltelijk toegekend
(laatste gedeeltelijke toekenning)

De gebruiker heeft de laatste dienstencheque toegekend. De prestatie is hiermee volledig betaald
(bijvoorbeeld: gedeeltelijke toekenning van de 4de en laatste cheque).

De volledige opvolging van gedeeltelijk toegewezen prestaties wordt momenteel niet weergegeven in het exportbestand. Deze opvolging zal binnenkort beschikbaar zijn. Wij zullen u en de gekende softwarebedrijven vooraf op de hoogte brengen, zodat u eventuele aanpassingen kunt voorbereiden.

Met deze functionaliteit kunt u het beheer van uw afgiften optimaliseren. U zult immers sneller de terugbetaling van reeds toegekende dienstencheques kunnen vragen.

 

Vind hier het antwoord op uw vraag

Nog andere vragen? Neem contact met ons op via

Telefoon
Bel 02/547.54.93
Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 18u
E-mail
Stuur ons een e-mail
Hebt u een vraag of klacht?
Hoe kan ik u helpen?